Nabídka služeb

  • Realizace hrubých staveb pomocí různých typů systémového bednění.
  • Provádění monolitické nebo montované technologie.
  • Systémové bednění PERI – realizace svislých stěn, pilířů a vodorovných /stropních/ konstrukcí.
  • Zkušební laboratoř – certifikát způsobilosti, vydaný Českou metrologickou společností pro zkoušení pevnosti betonu tvrdoměry Schmidt.

 

 

Přihlášení